Dovolená 13. 5. - 20. 5. 2018

Ochrana
Vyřízení objednávek trvá od 1 - 7 dnů, v závislosti na dostupnosti zboží a přijaté platbě. Vzhledem k plánované dovolené
od 13. - 20. 5. 2018 upozorňujeme, že objednávky přijaté od 11. 5., budeme vyřizovat až ve 21. týdnu.


 

Ochrana soukromí

Vážení nakupující,

tyto webové stránky neshromažďují žádné osobní údaje pomocí skrytých aplikací ani jiných scriptů. Nepoužívám cookies za účelem získání informací o uživatelích. Neshromažďuji žádné údaje, které by mohly identifikovat návštěvníky těchto webových stránek. To se však netýká informací, které sdělujete dobrovolně, například prostřednictvím objednávkového a registračního formuláře. Veškeré údaje, které případně zadáte do formuláře mají pro mne důvěrnou povahu a slouží pouze k poskytnutí Vámi požadovaných informací a dokončení obchodního případu. Tyto údaje nebudou v žádném případě poskytovány třetím stranám s výjímkou přepravce. Zavazuji se k plnému respektování ustanovení všech zákonných pravidel upravujících nakládání s osobními údaji, zejména zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Zabezpečím, aby v žádném případě nedošlo k porušení těchto ustanovení. Nepřebírám však odpovědnost za obsah a praktické uplatňování ochrany soukromí na jiných webových stránkách, na které na svých stránkách případně odkazuji. Odkazy na jiné stránky nejsou skryté; jsou označeny tak, aby bylo zřejmé, že jde o externí odkazy.

Mgr. Lenka Žáčková

Za účelem ochrany a plnění základních povinností při správě osobních údajů jsme registrováni u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod číslem 00052716 

Výňatek ze zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění:

§13 Povinnosti osob při zabezpečení osobních údajů

(1) Správce a zpracovatel jsou povinni přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů.