Biopotraviny

Konvenční potravina
Běžně kupované potraviny, tedy i vína jsou ve třídě konvenčních potravin, kde základní filosofií pěstitele, chovatele, zpracovatele a obchodníka je ekonomika, která může dosáhnout v rámci povolených pravidel pomoci chemie a pomocných látek od pozemků až po obchodní pult.

Alternativní potravina
V Evropě úspěšně se šířící hnutí, hlavně u ovoce a zeleniny, ale přechází i na zrniny. Tento vyšší stupeň v ochranně přírody se vzdal používání insekticidů - přípravků na hubení škodlivého hmyzu, protože hubil i prospěšné predátory - požírače škůdců a hmyz na škůdcích parazitující. Uvedené přípravky pěstitel nahradil zpětným vysazením uměle odchovaných predátorů a svoje technologické postupy pěstování upravil ve prospěch jejich úspěšného rozmnožování. Ostatní postupy a zpracování je shodné s produkcí konvenční, ale je na škodě, že takto vyprodukované potraviny nemají pro spotřebitele v naší zemi svoji zákonnou ochranu a ochrannou značku.

Biopotravina
Chráněný symbol certifikované biopotravinyBiopotravina je finálním produktem ekologického zemědělství, které je chráněno a kontrolováno zákonem č. 242/2000 Sb. a Nařízením Rady (ES) č. 834/2007. Základní myšlenkou a její realizací je trvalá harmonická krajina, která umožňuje obživu venkova, zajištění čisté potraviny pro zákazníky a dbá na trvale udržitelný rovnovážný stav v kulturní a obydlené krajině, kterou by měl hospodář po ukončení své činnosti předat svým nástupcům minimálně v takovém stavu, v jakém byla certifikována pro ekologické zemědělství.
Tedy biopotraviny jsou potraviny vyrobené z tzv. bioproduktů. Bioprodukty jsou pak suroviny rostlinného nebo živočišného původu, které se získávají v ekologickém zemědělství. Pro spotřebitele je dobré vědět, že každý takový výrobek (ovoce, zelenina, mléko, vejce, maso apod.) musí mít tzv. osvědčení o původu bioproduktu. Biopotravinu poznáme velmi jednoduše - pravé a certifikované bio výrobky jsou označené grafickým znakem BIO (případně jeho schválenými modifikacemi) s nápisem "Produkt ekologického zemědělství". Biopotraviny jsou specifickou skupinou potravin. I když se v České republice ekologicky hospodaří již na 5 % rozlohy zemědělské půdy, na trhu je k dostání na 600 druhů biovýrobků a poptávka po bioproduktech a biopotravinách stále převyšuje nabídku, biopotraviny stále ještě nepatří k běžnému sortimentu prodejen s potravinami. Ne vždy je snadné tu či onu biopotravinu sehnat, obzvlášť u čerstvých produktů je mnohdy nutné vyhledat přímo farmáře, který prodává zeleninu, ovoce, vejce či mléko tzv. ze dvora. Biopotraviny se k zákazníkovi (či spíše zákazník k biopotravinám) dostávají tedy nejrůznějšími cestami (prodej ze dvora, tržnice, prodejny zdravé výživy, biojarmarky, supermarkety, biokluby). Někteří zemědělci realizují přímý prodej svých bioproduktů, tzv. prodej ze dvora. Zákazník si pro zboží přijede po domluvě přímo na farmu. Mnohdy to pro zákazníka znamená finanční úsporu, protože eliminování obchodního řetězce umožňuje snížení cen. Navíc se každý může na vlastní oči přesvědčit, jak se zachází s tím, co kupuje. Na některých farmách se mohou zákazníci podílet také na sklizni úrody, např. brambor, zeleniny, ovoce. Návštěva farmy bývá zajímavým a poučným výletem zejména pro městské rodiny s dětmi. Prodej biopotravin na tržnicích u nás není prozatím příliš rozšířen, je znám spíše ze zahraničí. Farmář tak prodává svoje produkty pravidelně (např. jednou za týden) na daném místě. Výhodou tohoto prodeje je zaručená čerstvost zboží a přímý kontakt zákazníka s farmářem. V zahraničí, kde je paleta biopotravin nepoměrně širší, mají tyto prodejny i přes 99 procent sortimentu v biokvalitě a zákazník může nakupovat bez obav z toho, že by kupoval konvenční produkty. Biopotraviny lze také zakoupit na různých tradičních akcích, které jsou pořádány v průběhu celého roku, nejčastěji pak na biojarmarcích. Nákup na jarmarku je bohatý na zážitky a představuje velký kontrast proti nákupu v anonymních supermarketech. Zboží často prodává sám sedlák a zákazník má možnost ho osobně poznat a na cokoli se pozeptat. Na daném místě se koná jarmark jednou či vícekrát do roka, často jako podzimní biojarmark, kdy je po sklizni nejbohatší nabídka a spotřebitelé si mohou nakoupit plody i k zimnímu uskladnění. Jarmark mívá často doprovodný program - přednášky, hudbu, výstavy zvířat, atrakce pro děti.