Biovíno jako dárek..?

Biovíno jako reklamní předmět - jedinečná příležitost, jak si z biovína odečíst DPH a pořizovací cenu uplatnit jako daňově uznatelný výdaj.

Reklamní vína - originální dárek pro vaše obchodní partnery, zaměstnance, přátele. Zpracujeme grafický návrh etikety, visačky nebo osobního přání, zařídíme vytištění, zabalení do dárkových krabic, tašek či jiných originálních obalů a spolu s biovínem dodáme v požadovaném termínu na vámi určené místo.


Rádi vám poradíme s výběrem vhodného biovína pro konkrétní příležitost, při které má být biovíno darováno...

Cena tisku etiket, visaček a osobních přání je závislá na jejich počtu, barevném provedení a použitém papíru.

Legislativa:
§ 25 odst. 1 písm. t) zákona o daních z příjmů
(1) Za výdaje (náklady) vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů pro daňové účely nelze uznat zejména:
t ) výdaje na reprezentaci, kterými jsou zejména výdaje na pohoštění, občerstvení a dary. Za dar se nepovažuje reklamní nebo propagační předmět, který je opatřen obchodní firmou nebo ochrannou známkou poskytovatele tohoto předmětu nebo názvem propagovaného zboží nebo služby, jehož hodnota bez daně z přidané hodnoty nepřesahuje 500 Kč a který není s výjimkou tichého vína předmětem spotřební daně


V praxi to znamená, že láhev "tichého" vína (tj. sekty a perlivá vína jsou vyloučena), lze použít k propagaci vaší firmy musí být označena názvem firmy nebo ochrannou známkou případně názvem propagovaného zboží či služby, a neměla by přesahovat cenu 500 Kč (u plátců daně z přidané hodnoty, jedná se o cenu bez DPH). Do této ceny lze započítat nejen cenu biovína, ale i ostatní náklady spojené s pořízením reklamního předmětu jako je např. tisk etikety, obal, doprava apod.