Schéma chemických přísad v potravinách

Podrobnější informace: Popis aditiv

E100 – E199: Potravinová barviva Nahrazují, doplňují, anebo zvýrazňují barvu potravin.

E200 – E299: Konzervační činidla Používají se na prodloužení trvanlivosti potravin.

E300 – E321: Antioxidanty Mají částečně pozitivní vliv na organismus, ale vařením a pečením z nich mohou vzniknout toxické látky.

E322 – E495: Emulgátory, stabilizátory, želírovací látky Zabezpečují požadovanou konzistenci potravin na delší dobu.

E500 – E619: Kyseliny, zásady…

E620 – E637: Zvýrazňovače chuti

Vylepšují chuť potravin.

E900– E925: Různé

Do potravin se běžně přidávají látky, které např. prodlužují trvanlivost potravin, zvýrazňují nebo obnovují barvu potravin, zvyšují nebo regulující kyselost a zahušťovací vlastnosti, případně dodávají potravinám sladkou chuť bez použití řepného cukru. Všechny tyto látky se souhrnně nazývají přídatné látky (aditiva). Přítomnost látek přídatných, které byly v potravině použity, musí být uvedena na obale, a to v sestupném pořadí podle toho, v jakém množství jsou v potravině obsaženy. Přítomnost látky přídatné se označuje uvedením názvu látky nebo číselného kódu E (číslo).

Číselný kód E je kód, pod kterým je přídatná látka označována mezinárodně. Tedy úplně stejně na celém světě. Stejný je číselný systém má Evropská unie i Codex Alimentarius. U látek, které náležejí do kategorií antioxidanty, barviva, konzervanty, kyseliny, regulátory kyselosti, tavicí soli, kypřicí látky, náhradní sladidla, látky zvýrazňující chuť nebo aroma, zahušťovadla, želírující látky, modifikovaný škrob, stabilizátory, emulgátory, protispékavé látky, odpěňovače, lešticí látky, látky zlepšující mouku, musí být kromě názvu nebo kódu E uveden i název příslušné kategorie, do které látka patří. Některé přídatné látky spadají dle účelu použití do několika kategorií, ale uvádí se pouze název kategorie, která odpovídá účelu, pro který je látka v potravině použita. dentifikace číslem E znamená kód, pod kterým je přídatná látka označována v mezinárodním číselném systému.

Mohou nám éčka uškodit?
V současné době je známo přes 3 800 těchto doplňkových látek. Doposud se odborníci neshodli na tom, na kolik jsou našemu zdraví nebezpečné. U některých z nich však byly prokázány různé nežádoucí účinky – alergické reakce, astmatické záchvaty, poruchy chování (běžná je hyperaktivita u dětí), některé mohou mít karcinogenní účinky popř. nežádoucí účinky na reprodukci a vývoj plodu. Pokud už hodnotíme vliv kterékoli přídatné látky na náš organismus, je třeba vzít v úvahu také její množství, které je schopno vyvolat nežádoucí reakci. V každém případě nejde o přirozenou součást stravy, proto platí: pokud můžeme, vyhněme se jim. Obzvlášť to platí pro děti, protože pro vyvíjející se organismus může mít chemická zátěž mnohem horší dopad.