ING. JOSEF ABRLE

* 1949
2016

Ing. Josef Abrle
Zakladatel Ekologického hospodářství rodiny Abrlovy a farmy Pollau v Pavlově

Průkopník ekologického zemědělství a přední odborník a producent biovína v České republice.

Ekologické hospodaření Abrlových začalo v roce 1991 prvními pokusy se sušením ovoce a zeleniny. V současnosti jsou jejich stěžejními komoditami pěstování vinné révy (jako základ pro biovíno) a bylin, které tvoří vstupní surovinu pro výrobu biokoření a relaxačních bylinných koupelí v kvalitě BIO.
Hospodaří v Pavlově, který se nachází v srdci CHKO Pálava v n.v. 300 m, a jako první hospodářství, vzhledem ke své poloze v tomto území začalo hospodařit na celé výměře svých pozemků podle pravidel ekologického zemědělství. Jejich produkce je certifikována ve smyslu zákona o ekologickém zemědělství, a proto může být označována jako BIO.


Ve své produkci biovín zvolili Abrlovi tři moravské odrůdy, bílou Pálavu, Muškát moravský a modrý Cabernet Moravia. Na nové vinici od roku 2007 pak sklízejí Ryzlink rýnský a André. Že byla volba těchto odrůd vynikající svědčí i ocenění:
• Biovíno Pálava ročník 1996 bylo v roce 1999 oceněno stříbrnou medailí na Weinparade v Poysdorfu,
• Biovíno Muškát moravský ročník 1998 bylo v roce 2000 oceněno stříbrnou medailí na Weinparade v Poysdorfu,
• Biovíno Pálava ročník 2000 bylo v roce 2001 a 2002 dekorováno prestižním oceněním „Bacchusův pohár“ na Weinparade v Poysdorfu, bronzovou Somelierskou pečetí a dalšími oceněními,
• Biovíno Cabernet Moravia 2000 bylo v roce 2002 oceněno stříbrnou medailí na Weinparade v Poysdorfu,
• Biovíno Pálava 2009 slámové bylo v roce 2011 dekorováno zlatou medailí Weinparade Poysdorf, zvoleno jako celkový vítěz soutěže „Svátky jara v Paříži" a získalo zlatou medailí IceWine du Monde Lednice


Poctivá práce Ing. Abrle a zejména jeho um a úsilí v produkci nejkvalitnějších biovín mu přineslo zasloužené uznání, ať už v podobně několik let se opakujícího ocenění jeho biovín mezi odborníky, nebo v roce 2011 ocenění jeho slámové Pálavy 2009 zlatou medailí v rámci Dne ledového a slámového vína v Lednici. K milým projevům úcty a poděkování patří také osobní dopis tehdejší předsedkyně poslanecké sněmovny Miroslavy Němcové ku příležitosti zisku této medaile.

V roce 2011 byl v rámci soutěže Makro vinař roku oceněn i Ing. Abrle za tradiční a přírodní postupy ve vinařství.

V letech 2007 a 2010 dodal své biovíno pro prince Charlese u příležitosti jeho kulatých narozenin a v roce 2010 obdržel osobní pozvánku k setkání na Britské ambasádě.

Na sklonku roku 2016 nás poprvé zarmoutil. Tím, že nás navždy opustil. Děkujeme za jeho celoživotní práci a za to, jaký byl.