JKV princ Charles a Ing. Josef Abrle

Princ Charles ochutnal jedinečné slámové biovíno z Pálavy!

Ing. Josef Abrle patřil k několika výjimečným lidem na světě kteří měli tu čest, že se osobně setkal s Jeho královskou Výsostí princem z Walesu, celým jménem Charlesem Philipem Arthurem Georgem.

Aktivity JKV prince Charlese na poli ekozemědělství a jeho kladný vztah ke krajině a půdě jsou v odborné veřejnosti dostatečně známy. Jeho hospodaření na polnostech platí za příklad ekologického zemědělství, spolupracovníkům věnuje jízdní kola, jeho luxusní vůz pohání bioetanol a desetiletí neúnavně bojuje za zachování deštných pralesů. Snaží se o nalezení životního souladu s přírodou, hovoří s rostlinami a medituje na poušti Kalahari.

Biovíno Pálava 1997 Ing. Abrle se poprvé ocitlo na slavnostní tabuli prezidentské večeře, pořádané prezidentem Havlem v roce 2000. Tehdy prezidentský pár hostil JKV prince Charlese s princeznou Dianou. Již zde prince Charlese biovíno zaujalo natolik, že si jej následně objednal speciální dodávkou přímo na stůl do Londýna.

V roce 2007 se pan Ing. Abrle snažil JKV pozvat na hodnocení biovín, pořádané v Pavlově. Bohužel diář a společenské a státnické aktivity JKV byly natolik zaplněny, že z Clarence House přišel omluvný dopis s politováním, že se nemůže JKV zúčastnit a přání, ať se vše vydaří.

V letech 2007 a 2010 dodal Ing. Abrle své biovíno pro prince Charlese u příležitosti jeho kulatých narozenin.

V roce 2010 byl Ing. Abrle se svou paní pozván na osobní audienci na Britskou ambasádu, u příležitosti oficiální návštěvy JKV v České republice. Princ Charles ocenil práci pana inženýra Abrle a jeho přínos pro ekologické zemědělství v České republice osobním poděkováním.