Správné čištění s použitím ručního kartáčku

Následující kroky vám pomohou dokonale vyčistit vaše zuby. Na drobné krouživé pohyby prováděné téměř bez jakéhokoliv tlaku si budete muset trochu zvykat. Pro čištění zubů však platí totéž co pro lyžování, tanec, jogging, nebo Nordic walking: cvičení dělá mistra. Požádejte svou dentální hygienistku nebo svého zubního lékaře o nácvik a kontrolu postupu.

Systém čištění

Vždy dodržujte stejný postup. Díky tomu nevynecháte žádné místo. Nejdříve si vyčistěte všechny vnější části, následně všechny vnitřní části zubořadí. Nejprve dolní čelist, poté horní čelist.

Malé krouživé pohyby bez tlaku

Pamatujte si, že tento kartáček vyčistí vaše zuby i v případě, že na něj netlačíte. Buďte tedy něžní.

Správné čištění s použitím ručního kartáčku - Dolní řada zubů

Dolní řada zubů

1. Umístění: Začněte s vnější částí spodní čelisti. Přiložte kartáček na zadní stoličky, polovinu čistící plochy kartáčku na dásně, polovinu na zub. Hlavu kartáčku mírně natočte směrem k dásním, cca pod úhlem 45-ti stupňů.

Správné čištění s použitím ručního kartáčku -

2. Okolo vnějších ploch: nyní pohybujte kartáčkem drobnými krouživými pohyby od zadních stoliček přes přední zuby až ke stoličkám na druhé straně čelisti. Dopřejte si dostatek času a soustřeďte se. Na každém jednotlivém zubu proveďte přibližně pět až deset těchto drobných krouživých pohybů. Malými tahy vyčistěte zadní část poslední stoličky a stejným způsobem pokračujte na vnitřní části spodní čelisti (viz bod 3).

Správné čištění s použitím ručního kartáčku -

3. Okolo vnitřních ploch: všechny zuby si vyčistěte drobnými krouživými pohyby, téměř bez tlaku, dokud se nedostanete zpět k zadním stoličkám, u kterých jste začali. (viz bod 1).

Správné čištění s použitím ručního kartáčku - Specifický způsob čištění: prostor za zadní dolní stoličkou

Specifický způsob čištění: prostor za zadní dolní stoličkou

4. Objeďte tuto stoličku drobnými, jemně krouživými pohyby. Pomůže vám držení kartáčku ve vertikální poloze.

Správné čištění s použitím ručního kartáčku - Specifický způsob čištění: vnitřní plocha spodních předních zubů

Specifický způsob čištění: vnitřní plocha spodních předních zubů

5. Umístění: Udržujte kartáček v tak vertikální poloze, jak to bude možné, aby hlava kartáčku současně byla zčásti na vnitřní straně předních zubů a zčásti na dásni. V tomto strmém úhlu stále  provádějte kartáčkem drobné  krouživé pohyby nebo vibrace, nejprve na vnitřní straně zubu, pak na jeho vnější straně. Důvod, proč je třeba tuto oblast čistit popsaným způsobem je, že čistící plocha je příliš úzká pro kartáček držený vodorovně. Nicméně to je oblast, která vyžaduje obzvlášť pečlivé čištění, protože slinné žlázy se nachází těsně za předními zuby a tudíž touto oblastí prochází značné množství slin. V důsledku toho se jedná o oblast, kde se vytváří nejvíce zubního kamene.

Správné čištění s použitím ručního kartáčku - Horní řada zubů

Horní řada zubů

6. Okolo vnějších ploch: opět začněte s poslední stoličkou. Umístěte kartáček v mírném náklonu a pokračujte v čištění, jak je popsáno v bodu 1), 2) a 3). Udržujte kartáček v mírném sklonu k dásni (asi 45 stupňů); posouvejte kartáček dopředu, drobnými krouživými pohyby od zadních stoliček přes řezáky zpět k zadním stoličkám na druhé straně čelisti. Stoličky objeďte drobnými pohyby a pokračujte na vnitřní část čelisti. Opět dodržujte drobné kroužky a jemný tlak, dokud se nevrátíte ke stoličce, od které jste začali. 

Správné čištění s použitím ručního kartáčku - Specifický způsob čištění: prostor za zadní horní stoličkou

Specifický způsob čištění: prostor za zadní horní stoličkou

7. Objeďte drobnými, jemnými, krouživými pohyby každou ze zadních stoliček. Pomůže vám, pokud budete držet kartáček co nejvíce ve vertikální poloze.

Správné čištění s použitím ručního kartáčku - Zvláštní případ: uvnitř horních předních zubů

Zvláštní případ: uvnitř horních předních zubů

8. Strmý úhel, krouživé pohyby: vyčistěte vnitřní část horních řezáků stejným způsobem jako dodatečně čistíte vnitřní část spodních zubů, viz body 4) a 5). Držte kartáček ve strmém úhlu tak, aby hlava kartáčku současně byla na zubu a současně na dásni. Poté čistěte drobnými, krouživými pohyby, nejprve vnitřní část jednoho předního zubu a pak dalšího - postupně jeden po druhém.

Správné čištění s použitím ručního kartáčku - Žvýkací plošky

Žvýkací plošky

9. Zejména děti potřebují pečlivě vyčistit žvýkací plošky zubů. Začněte vzadu a pomalým pohybem dopředu a dozadu se posouvejte vpřed. S přibývajícím věkem, se může potřeba čištění žvýkacích plošek zmenšovat. Toto hodnocení však může provádět individuálně pro konkrétní ústa  pouze dentální hygienistka nebo zubní lékař.

Každý člověk je jiný

Rozdílná jsou každá ústa, každý zub a každý mezizubních prostor. Z tohoto důvodu musí být optimální čištění zubů vždy přizpůsobeno individuální anatomii, věku a schopnosti každého člověka. Zeptejte se své dentální hygienistky nebo zubního lékaře na radu a požádejte o praktický nácvik. Dokonalé, efektivní a zároveň jemné čištění zubů se nelze naučit jen tím, že si o něm přečtete. Praktické cvičení dělá mistra!

Odborná pomoc

Mějte svou techniku čištění pravidelně pod kontrolou u dentální hygienistky nebo zubního lékaře. Oni vám přesně řeknou, které z vašich mezizubních prostor máte čistit mezizubním kartáčkem a které dentální nití. 

Text pochází z oficiální stránky firmy Curaprox (C) 2014 www.curaprox.ch